top of page

Branża moto i lotnicza

  • Siedziska

  • Pokrowce

  • Wnętrza

  • Wykładziny

Cena i jakość

Konkurencyjny charakter przemysłu motoryzacyjnego oraz lotniczego, a także wrażliwość cenowa wymusza na czołowych producentach siedzisk, pokrowców i tapicerki obniżanie cen z jednoczesnym utrzymaniem jakości. StyleCAD pomaga branży motoryzacyjnej i lotniczej osiągnąć równowagę pomiędzy ceną a jakością.

Redukcja kosztów

StyleCAD pomaga producentom siedzisk i wykładzin skupić się na idealnych projektach w celu optymalizacji wykorzystania materiału, co znacząco obniża poziom odpadów materiałowych. Daje to redukcję kosztów i czasu oraz poprawia wizerunek firmy.

Projektowanie i precyzja

Program StyleCAD wykorzystuje liczby o wysokiej dokładności i tym samym pomaga osiągać najwyższą możliwą precyzję pracy. Oprogramowanie to oferuje również najwyższy poziom jakości krzywych wśród programów typu CAD na rynku.

bottom of page